Để email không bị đánh dấu vào SPAM

Trong thực tế khi gửi email quảng bá Marketing Online chúng ta hay gặp phải tình trạng nội dung email mà bạn muốn truyền đạt không đến được với người nhận, đó là khi email của bạn đã bị đánh dấu vào SPAM. Để tránh gặp phải điều này, chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề vì sao nhé? ...

Chi tiết